ชนชั้นกลวง

ความเรียงว่าด้วยความกลวง ถ่ายทอดจากคนชั้นกลวงถึงคนชั้นกลาง ผู้เขียน วรรณศิริ ศรีวราธนบูลย์ (วีร์วิศ)