The Seven Year Itch by V-Vis

วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2548  ทีมงาน HI-CLASS ART SPACE ได้เป็นผู้สนับสนุนการจัดงาน THE SEVEN YEAR ITCH by V-VIS นิทรรศการภาพสื่อผสม ในรอบ 7 ปี ของ ‘วีร์วิศ’ หรือ วรรณศิริ ศรีวราธนบูลย์ บรรณาธิการบริหารนิตยสาร HI-CLASS และจัดเลี้ยงสังสรรค์เพื่อแนะนำโครงการ HI-CLASS ART SPACE ให้สาธารณชนได้รับทราบ โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจของงาน คือ การเสวนาของบรรณาธิการนิตยสารชั้นนำ เกี่ยวกับเรื่องร้อนคันหัวใจในวงการหนังสือ หัวข้อ พูดคุย…จับเข่า เกาหัวใจ เปิดไพ่บรรณาธิการ อาทิ คุณโตมร ศุขปรีชา บรรณาธิการบริหารนิตยสาร GM , คุณอธิคม คุณาวุฒิ อดีตบรรณาธิการบริหารนิตยสารอะเดย์วีคลี่, คุณวรรณศิริ ศรีวราธนบูลย์ บรรณาธิการบริหารนิตยสาร HI-CLASS  ดำเนินรายการโดย คุณคมสัน นันทจิต (พิธีกรจากรายการจันทร์เจ้าของ)

 

 

You may also like...