Lecture – อย่าให้โลกปฏิเสธคุณ

NEVER TAKE ‘NO’ FOR THE ANSWER

อย่าให้โลกปฏิเสธคุณ

คู่มือเพื่อการพัฒนาตนเองเพื่อ

  • ความสำเร็จในการทำงาน
  • การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ
  • การบริหารทรัพยากรบุคคล
  • งานมวลชนสัมพันธ์
  • การใช้ชีวิตในสังคม
  • การบริหารความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง

อ.วรรณศิริ ศรีวราธนบูลย์ บรรณาธิการบริหาร ไฮคลาสมีเดีย กรุ๊ป

สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

M.Arch University of Colorado at Denver

 

1. บทนำ

1.1 ประวัติผู้เขียน

วรรณศิริ ศรีวราธนบูลย์ เกิดที่จังหวัดตรัง จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อจบการศึกษาได้มีประสบการณ์ในการทำงานในตำแหน่งสถาปนิกที่ บริษัท ธนายง จำกัด (มหาชน) ก่อนจะไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทในสาขาเดียวกัน จาก University of Colorado at Denver ด้วยความโดดเด่นของผลงานการออกแบบที่นำเสนอในระหว่างเรียน วรรณศิริ ได้รับการติดต่อให้เข้าร่วมงานกับ Michael Barber Architectureบริษัทสถาปนิกอันดับหนึ่งของรัฐโคโลราโด และเป็นอาจารย์พิเศษสอนด้าน 3D Visualization ให้กับนักศึกษาสถาปัตยกรรมระดับปริญญาโทของ University of Colorado at Denver

เมื่อกลับมาเมืองไทย ได้เริ่มงานด้านวิชาการในฐานะอาจารย์คนแรกของสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยเป็นหนึ่งในทีมผู้ก่อตั้งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และด้วยความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในสาขา Design Communication วรรณศิริ ศรีวราธนบูลย์ ได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษในสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ มากมาย อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญฯลฯ พร้อมกับเปิดบริษัท Design Production ของตัวเอง ชื่อ ดีพี สตูดิโอ จำกัด โดยเริ่มจากการให้บริการงานผลิตสื่อสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และขยายตัวเป็น Design Production ครบวงจรในปัจจุบัน

นอกเหนือจากการปฏิบัติงานในวิชาชีพด้านสถาปัตยกรรมและแวดวงวิชาการ วรรณศิริ ศรีวราธนบูลย์ เป็นบุคคลหนึ่งที่มีความสนใจและศึกษาวิเคราะห์ด้วยตนเองในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องพฤติกรรมของมนุษย์ ทั้งด้านบุคลิกภาพ จิตวิทยาเชิงสังคม และการพัฒนาศักยภาพเพื่อความสำเร็จ เพื่อนำมาเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตและการแสวงหาความสำเร็จในสังคมวิชาชีพ ซึ่งนอกจากเธอจะนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาตนเองอย่างจริงจัง จนเป็นผู้ที่มีทักษะทางสังคมที่ดี ในระดับที่ได้รับการยอมรับทั้งแวดวงวิชาชีพและได้รับเชิญไปถ่ายทอดความรู้ให้กับนิสิตนักศึกษาตามสถาบันการศึกษาชั้นนำทั่วประเทศแล้ว เธอยังถ่ายทอดมุมมองด้านจิตวิทยาและวิธีคิดในเชิงสังคมออกมาในรูปแบบของผลงานวรรณกรรมอีกด้วย

ธุรกิจอีกด้านหนึ่งที่เกิดขึ้นจากความชอบส่วนตัวที่พัฒนาขึ้นมาเป็นความถนัดในเชิงวิชาชีพ คืองานเกี่ยวกับอาหาร ซึ่งประกอบด้วยงานออกแบบอาหาร การปรุงอาหาร การวิจารณ์อาหาร งานที่ปรึกษาให้ธุรกิจร้านอาหาร โรงแรม เป็นกรรมการตัดสินอาหารรายการ IRON CHEF  รายการ Master Chef และเป็นผู้ดำเนินรายการในงานสัมนาเชิงวิชาการเกี่ยวกับอาหารให้กับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงเป็นผู้ผลิตสื่อให้กับธุรกิจอาหารทั้งในประเทศและระดับสากล

วรรณศิริ ศรีวราธนบูลย์ เป็นอาจารย์สอนในหลายสถาบัน ควบคู่ไปกับการทำงานด้านการตลาดเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร อสังหาริมทรัพย์ ยานยนต์ มีธุรกิจสื่อในรูปแบบ OMNI CHANNEL  เป็นนักเขียนที่มีผลงานทั้งพ้อคเก็ตบุ๊คและคอลัมนิสต์ในนิตยสารต่างๆ  เป็นบรรณาธิการผู้ก่อตั้งในหลายธุรกิจสื่อ

ด้วยลักษณะงาน ทั้งในฐานะอาจารย์ ในฐานะของผู้ประกอบการ และในฐานะของนักสื่อสารมวลชน ทำให้ได้สัมผัสทั้งคนที่เป็นนักเรียน นักศึกษาที่จะเข้าสู่ตลาดงาน ได้สัมผัสกับลูกค้าองค์กรที่มีความต้องการแตกต่างกัน ในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการเอง และสุดท้ายในฐานะที่เป็นสื่อมวลชน ที่ได้มีโอกาสสัมผัสพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติและสัมภาษณ์ผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จจำนวนมากจากการทำนิตยสาร และทำสื่ออื่นในเครือ จึงมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการคัดสรรพิจารณาบุคคลากรสู่วงการวิชาชีพ

 

1.2 ทำไมถึงเขียนหนังสือเล่มนี้

ดิฉันได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อการเตรียมตัวเพื่อความสำเร็จในการประกอบธุรกิจและการใช้ชีวิต และการเตรียมตัวเพื่อความสำเร็จในการเข้าสู่วงการวิชาชีพให้นิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ฟังอยู่เสมอ อีกทั้งยังได้รับเชิญจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนให้บรรยายเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล คำถามที่บัณฑิตและผู้เข้าสัมนาทุกคนอยากรู้คือ เมื่อเรียนจบทำอย่างไรถึงจะได้งาน ทำอย่างไรถึงจะสัมภาษณ์งานผ่าน หรือ ส่วนคนที่ทำงานอยู่แล้วต้องการเลื่อนขั้น ก็อยากรู้ว่า ทำอย่างไรถึงเป็นพนักงานที่ดีในองค์กร ส่วนองค์กรต่างๆ ก็มักจะติดต่อให้ช่วยหานักศึกษาจบใหม่ หรือติดต่อคนเก่งๆ เข้าไปร่วมงานด้วย ตลอดระยะเวลาของการเป็นอาจารย์ มีนักศึกษาผ่านมือไปหลายพันคน เพราะสอนเป็นอาจารย์ประจำมาตั้งแต่ปี 2540 มาจนถึงตอนนี้ก็ 15 ปี ในฐานะของคนที่ผลิตบุคลากร ก็จะรู้ว่านักศึกษาคาดหวังอะไรจากการออกไปทำงาน ในขณะที่เราก็เป็นผู้ประกอบการเอง ทำงานด้านการตลาดด้วย เราก็รู้ว่าตลาดงานต้องการอะไรจากบัณฑิต นอกเหนือจากบัณฑิต คนทั่วไปที่ต้องการเปลี่ยนงาน ต้องการพัฒนาตัวเอง ก็จะมาขอคำปรึกษา ส่วนการเป็นสื่อที่ทำให้ได้รู้จักกับผู้บริหาร ได้รู้จักกับคนเยอะๆก็ได้รู้เคล็ดลับความสำเร็จของบุคคลและองค์กร พร้อมกับรู้วิธีในการคัดสรรบุคลากรเข้ามาร่วมงานในองค์กรของบรรดานักบริหารเหล่านั้นด้วย จึงอยากจะนำความรู้และประสบการณ์ที่มีจากทุกด้านทุกมุมมองมารวบรวมจัดระเบียบ เพื่อที่จะถ่ายทอดให้เห็นเป็นรูปธรรม จากเดิมที่นำเสนอในรูปแบบของสไลด์สำหรับการบรรยายในมหาวิทยาลัย ซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นภาษาอังกฤษบ้าง เป็นแผนภูมิหรือกราฟิกต่างๆ บ้าง เพราะต้องบรรยายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แต่เมื่อทำงานด้านสื่อก็เกิดความคิดว่า การรวบรวมข้อมูลในรูปแบบหนังสือน่าจะได้ประโยชน์ในวงกว้าง จึงตัดสินใจนำมาเรียบเรียงเป็นเล่ม

 

1.3 หนังสือเล่มนี้มีประโยชน์สำหรับใครบ้าง ใครต้องอ่าน อ่านแล้วจะได้อะไร

แม้ว่าเจตนาในเบื้องต้นคือต้องการจะเขียนเพื่อให้นักศึกษาได้เอาไปใช้เป็นคู่มือที่จะเตรียมตัวเองในการเข้าสู่วงการวิชาชีพ เพื่อความสำเร็จในการสมัครงาน หรือคนที่อยู่ในโลกของการทำงานอยู่แล้ว ต้องการพัฒนาตนเองเพื่อตำแหน่งหรือโอกาสที่ดีขึ้น หรืออาจอยากสมัครงานใหม่ อยากจะก้าวหน้า อยากจะมีตำแหน่ง อยากจะประสบความสำเร็จในธุรกิจจะต้องทำอย่างไร แต่พอได้เรียบเรียงจริงๆ ปรากฏว่า หลักการที่จะทำให้เราไม่ถูกปฏิเสธ หรือเป็นที่ยอมรับนับถือ นั้นสามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกสถานการณ์ ทั้งในโลกการทำงาน และในการใช้ชีวิต ดังนั้น คนกลุ่มแรกที่จะได้ประโยชน์โดยตรงจากการอ่าน ก็คือบัณฑิตทั้งหลายที่ต้องการเข้าสู่วงการวิชาชีพ กลุ่มที่สองคือผู้ที่ปรารถนาอยากจะพัฒนาตัวเอง ในเรื่องชีวิตส่วนตัว ครอบครัว หรือแม้แต่ความรัก คนบางคนอยากมีแฟน คนบางคนอกหักซ้ำแล้วซ้ำเล่า โดนแฟนทิ้ง จีบผู้หญิงเท่าไหร่ไม่ติดซักที บางคนต้องการเป็นที่ยอมรับในโลกของมิตรภาพ อยากเป็นที่ยอมรับของเพื่อนฝูงเพราะเพื่อนไม่ชอบ เป็นตัวบ๊วยตลอด ไปอยู่ที่ไหนไม่ได้รับการยอมรับ

สิ่งเหล่านี้ย่อมมีเหตุผล ว่าทำไมโลกถึงปฏิเสธใครบางคนอยู่เสมอ ไม่ใช่เพราะโชคชะตา แต่ถ้าถามว่าเป็นเวรกรรมหรือไม่ เวรกรรมก็อาจจะมีผล เพราะคำว่าเวรกรรม ก็บอกอยู่แล้วว่ามันต้องมี กรรมมาก่อน มีการกระทำแล้วถึงจะเกิดเป็นผลของมัน แสดงว่าคุณต้องไปทำอะไรเอาไว้ แล้วส่งผลให้โดนปฏิเสธ หรือเกิดความไม่ยอมรับไม่พอใจในสิ่งที่คุณทำหรือสิ่งที่คุณเป็น

ถ้าเรามองเป็นเหตุเป็นผล ถ้าเรารู้ว่าเหตุคืออะไร แล้วเราไปแก้ที่ต้นเหตุ ผลมันก็จะดีขึ้น สรุปว่า คนที่ต้องอ่านก็คือ คนที่อยากจะประสบความสำเร็จในโลกของการทำงาน และคนที่อยากจะประสบความสำเร็จในชีวิต ซึ่งก็แปลว่า อ่านได้ทุกคน ทุกเพศทุกวัย

ถ้าไม่อยากให้โลกปฏิเสธคุณ

You may also like...