2. คุณเป็นคนหนึ่งใช่ไหม ที่ไม่อยากถูกปฏิเสธ

สถานการณ์ในโลกแบบใดบ้าง ที่คนเราปรารถนาการยอมรับ

คำว่าโลกในที่นี้หมายถึงสังคมที่แวดล้อมตัวคุณ หมายถึงคนที่คุณรู้จักหรือเกี่ยวข้องด้วยจริงๆ ในชีวิต เราจึงแบ่งโลกออกเป็นส่วนย่อยๆ ตามประเภทของสังคมที่เราต้องใช้เวลาอยู่ด้วยในแต่ละช่วงชีวิต พิจารณาว่าเรามีหน้าที่ต้องสร้างความยอมรับกับโลกในส่วนใด มิติใด หรือในฐานะใดบ้าง ในที่นี้เรายังไม่พูดไกลไปถึงคนที่ปรารถนาจะให้โลกยอมรับในฐานะผู้นำทางสังคม หรือเป็นศิลปินซูเปอร์สตาร์ ซึ่งนั่นก็เป็นการเรียนรู้อีกระดับหนึ่ง ในที่นี้เรามองเฉพาะการสร้างความยอมรับในระดับพื้นฐานก่อน โดยแบ่งออกตามบทบาทที่คุณต้องการความยอมรับในโลกส่วนต่างๆ ได้ดังนี้

• โลกของครอบครัว - การเข้าสู่โลกของครอบครัวนั้นเริ่มต้นขึ้นเมื่อคุณเป็นลูก คุณอาจมีฐานะเป็นพี่หรือน้องถ้ามีใครเกิดก่อนหรือทีหลังคุณ แน่นอนว่าคุณจะกลายเป็นหลานหรือเป็นญาติของคนอื่นๆในครอบครัวใหญ่ด้วย และถ้าคุณแต่งงานมีลูก คุณก็จะเป็นพ่อแม่ เมื่อเข้าสู่วัยชรา มีลูกหลาน คุณก็จะเป็นผู้สูงอายุ ซึ่งการได้รับความยอมรับเป็นอย่างดีในทุกสถานะของความเป็นสมาชิกครอบครัวนั้น ไม่ได้เกิดขึ้นแน่นอนเสมอไป คุณอาจเป็นลูกที่ไม่น่ารัก ทำให้พ่อแม่ผิดหวัง เป็นพ่อแม่ที่เข้มงวด เป็นปู่ย่าที่น่ารำคาญ เป็นแม่สามีที่แสนร้ายกาจกับลูกสะใภ้ ฯลฯ และถูกปฏิเสธหรือไม่ได้รับความรักเท่าที่ควรจากคนในครอบครัวที่คุณคาดหวัง ทำให้คุณรู้สึกเจ็บปวด ไม่มีความสุข
• โลกของมิตรภาพ - การเกิดมาในโลกนี้ เรามีเพื่อนร่วมทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย มากมายเต็มไปหมด ทั้งที่เรารู้จักและไม่รู้จัก รวมถึงเพื่อนที่เราจำเป็นต้องคบหาทั้งที่เลือกแล้ว และไม่ได้เลือก เช่น เพื่อนในโรงเรียนที่จำต้องคบกันเพราะเรียนห้องเดียวกัน นั่งใกล้กัน จำเป็นต้องทำงานกลุ่มด้วยกัน หรือเพื่อนในมหาวิทยาลัยที่ชอบในสาขาวิชาเดียวกัน ก็ต้องมาเป็นเพื่อนร่วมคณะ ร่วมรุ่น มีทั้งคนที่ชอบและไม่ชอบ เมื่อเรียนจบเข้าทำงาน ก็มีคนในที่ทำงานมาเป็นเพื่อนร่วมงาน ซึ่งอาจจะเข้ากันได้หรือไม่ได้ อาจจะเกื้อหนุนกันหรือแข่งขันทำร้ายกัน รวมไปถึงคนที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมหรือบ้านใกล้เรือนเคียงกัน ซึ่งต้องพบปะไปมาหาสู่ทักทายกันไม่ว่าจะเต็มใจหรือไม่เต็มใจ เช่น เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมหมู่บ้าน ฯลฯ ที่สำคัญคือกลุ่มเพื่อนที่เราอยากคบเพราะมีความชอบความสนใจตรงกัน มีความคิดเห็นสอดคล้องกัน มีความรักใคร่ชอบพอกัน ชอบที่จะมีปฏิสัมพันธ์กัน สามารถเกื้อกูลสนับสนุนกันได้ และนอกจากนี้ก็คือเพื่อนในโลกเสมือน ซึ่งเป็นมิตรภาพอีกชนิดหนึ่งที่กลายเป็นความสัมพันธ์แบบใหม่ของคนยุคนี้ ซึ่งเกิดจากการปฏิสัมพันธ์ในโลกของการสื่อสาร ด้วยเงื่อนไขหรือลักษณะร่วมบางอย่าง มีความสัมพันธ์กันตามกลไกของการสื่อสาร ซึ่งยังคงมีการพัฒนารูปแบบต่อไปเรื่อยๆตามเทคโนโลยี และดูเหมือนว่าจะหาข้อสรุปเป็นแบบแผนตายตัวได้ยากกว่ามิตรภาพชนิดอื่น เพราะเปลี่ยนแปลงเร็วมาก

 

• โลกของความรัก/คู่ครอง - แม้จะไม่ได้เป็นกฏของโลกว่า คนเราที่เกิดมาทุกคนจะต้องมีคู่ครอง มีคนรัก มีแฟน และได้ร่วมหอลงโรงกันเป็นสามีภรรยา หรือคู่ชีวิต แต่เป็นความจริงว่า สัญชาตญานของมนุษย์ทุกคนเมื่อถึงวัยเจริญพันธุ์แล้ว ย่อมมีความปรารถนาที่จะสร้างความสัมพันธ์ในเชิงพิศวาสกับบุคคลที่เราหมายปอง ซึ่งในยุคนี้ก็ต้องยอมรับว่า มีความเป็นไปได้ทั้งความรักต่างเพศและรักร่วมเพศ ทำให้คนเราปรารถนาที่จะได้รับการยอมรับจากฝ่ายตรงข้ามหรือคนที่เราหมายปองในฐานะ คนรักหรือแฟน เรื่อยไปจนถึงขั้นมีการผูกมัดกันด้วยเงื่อนไขและกติกาทางสังคมสู่การเป็นคู่ครอง หรือสามีภรรยา แต่เชื่อหรือไม่ว่า เรื่องราวของการถูกปฏิเสธในโลกของความรักนั้น เป็นเรื่องที่ใหญ่โตมโหฬารและมีผู้คนจำนวนมหาศาลทีเดียวที่เคยถูกปฏิเสธ ต้องพบกับความไม่สมหวังในรัก ไม่ว่าจะเป็นการเป็นแฟน หรือแม้แต่เมื่อตกลงปลงใจเป็นคู่ชีวิตกันแล้ว ก็อาจถูกปฏิเสธได้อีก

 

• โลกของการทำงาน - หากประเมินอายุขัยโดยเฉลี่ยของคนในโลกนี้เท่ากับ เจ็ดสิบปี นับเวลาจากช่วงอายุที่คนส่วนใหญ่เข้าสู่โลกของการทำงานคือราวยี่สิบปี เรื่อยไปจนถึงวัยเกษียณอายุการทำงานหกสิบปีแล้วจะพบว่า คนเราส่วนใหญ่ใช้เวลาในโลกของการทำงานนานถึงสี่สิบปีเป็นอย่างน้อย การไม่ประสบความสำเร็จ การไม่ได้รับความยอมรับ หรือการถูกปฏิเสธในโลกของการทำงาน จึงเป็นความทุกข์อันยิ่งใหญ่ของคนเรา โอกาสที่จะถูกปฏิเสธหรือยอมรับในโลกของการทำงานนั้นเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อคุณสมัครงานเป็นครั้งแรก เพิ่งเรียนจบ เมื่อคุณเข้าไปเป็นพนักงานหรือลูกน้องของผู้บังคับบัญชา เมื่อคุณเป็นเพื่อนร่วมงานกับคนในองค์กร จนกระทั่งเมื่อคุณมีโอกาสได้เป็นหัวหน้า หรือเมื่อคุณต้องการเลื่อนขั้น ปรับเงินเดือน เรื่อยไปจนถึงวันที่คุณต้องการเปลี่ยนงานไปหาโอกาสที่ดีกว่า ท้าทายกว่า ได้รับผลตอบแทนมากกว่า มีชื่อเสียงและมีสถานะที่ดีกว่า และเนื่องจากคนส่วนมากในโลกนี้มีทัศนะว่า คนที่ประสบความสำเร็จในการทำงาน หรือในวิชาชีพของตน คือคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิต ใครก็ตามที่ถูกปฏิเสธ ไม่ยอมรับ หรือไม่ประสบความสำเร็จในโลกของการทำงาน จึงมักถูกเหมารวมไปว่าเป็นคนที่ไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตไปด้วย ซึ่งไม่ว่าจะเป็นความจริงหรือความเชื่อที่ไม่เข้าท่าเอาเสียเลย แต่มั่นใจว่า ไม่มีใครในโลกนี้ที่อยากจะล้มเหลวในหน้าที่การงานของตนเป็นแน่แท้

เมื่อคุณมองเห็นภาพรวมของสถานภาพต่างๆ ในโลกที่คุณมีปฏิสัมพันธ์ด้วยอย่างครบถ้วนแล้ว ถึงแม้คุณจะไม่ใช่คนโลภมากหรือตะกละตะกราม แต่เราก็เชื่อว่า หากเป็นไปได้ คนทุกคนในโลกนี้ก็อยากจะเป็นที่ได้รับการยอมรับและประสบความสำเร็จในทุกบาท ซึ่งนั่นก็ไม่ใช่สิ่งผิดอะไร และคุณก็สามารถทำได้ แต่นั่นหมายถึงคุณต้องเข้าใจถึงสิ่งที่คุณจะต้องจ่าย เพื่อให้ได้มาซึ่งการยอมรับหรือความสำเร็จในทุกบทบาทที่คุณปรารถนา

นอกเหนือจากโลกของความสัมพันธ์ตามที่แบ่งออกมาข้างต้นแล้ว ยังมีการแบ่งโลกออกเป็น 3 ส่วน หรือ 3 แง่มุม ตามรูปแบบของความคาดหวังและความปรารถนาที่จะใช้ชีวิต ได้แก่

• โลกในอุดมคติ คือสิ่งที่คุณใฝ่ฝันและปรารถนาสูงสุด
• โลกของคุณกับคนอื่นๆ คือโลกแห่งความสัมพันธ์ ดังที่จำแนกออกมาข้างต้น ได้แก่ ครอบครัว มิตรภาพ ความรัก ความสำเร็จในหน้าที่การงาน
• โลกส่วนตัวของคุณ คือโลกที่คุณเป็นตัวของตัวเองได้เต็มที่ ไม่ต้องฝืนหรือปรับตัว เป็นโลกพื้นฐานหรือสิ่งเดิมๆ ที่เกิดมาอยู่กับคุณ

You may also like...