Category: Teach

13528821_10209951695211854_2249406737674385742_n

Department of Western Language and Culture, Faculty of Liberal Arts @ Thammasat University

30 มิถุนายน 2559 – ดิฉันในฐานะบรรณาธิการบริหารผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ ArtBangkok.com ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรัญธร ชูทิม และคณาจารย์ผู้บริหารหลักสูตร สาขาวิชาวิชาภาษารัสเซีย ภาควิชาภาษาและวัฒนธรรมตะวันตก สาขาวิชาภาษารัสเซีย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  มาบรรยายให้นักศึกษาเอกรัสเซียและนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวรัสเซีย เอกภาษาไทย