Category: Never take no for an answer – อย่าให้โลกปฏิเสธคุณ

never-take-no-01

Lecture – อย่าให้โลกปฏิเสธคุณ

NEVER TAKE ‘NO’ FOR THE ANSWER อย่าให้โลกปฏิเสธคุณ คู่มือเพื่อการพัฒนาตนเองเพื่อ ความสำเร็จในการทำงาน การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ การบริหารทรัพยากรบุคคล งานมวลชนสัมพันธ์ การใช้ชีวิตในสังคม การบริหารความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง อ.วรรณศิริ ศรีวราธนบูลย์ บรรณาธิการบริหาร ไฮคลาสมีเดีย กรุ๊ป สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย M.Arch University of Colorado at Denver 1. บทนำ 1.1 ประวัติผู้เขียน วรรณศิริ ศรีวราธนบูลย์ เกิดที่จังหวัดตรัง จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อจบการศึกษาได้มีประสบการณ์ในการทำงานในตำแหน่งสถาปนิกที่ บริษัท ธนายง จำกัด (มหาชน) ก่อนจะไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทในสาขาเดียวกัน จาก University of Colorado at Denver ด้วยความโดดเด่นของผลงานการออกแบบที่นำเสนอในระหว่างเรียน วรรณศิริ ได้รับการติดต่อให้เข้าร่วมงานกับ Michael Barber Architectureบริษัทสถาปนิกอันดับหนึ่งของรัฐโคโลราโด...

never-take-no-02

2. คุณเป็นคนหนึ่งใช่ไหม ที่ไม่อยากถูกปฏิเสธ

สถานการณ์ในโลกแบบใดบ้าง ที่คนเราปรารถนาการยอมรับ คำว่าโลกในที่นี้หมายถึงสังคมที่แวดล้อมตัวคุณ หมายถึงคนที่คุณรู้จักหรือเกี่ยวข้องด้วยจริงๆ ในชีวิต เราจึงแบ่งโลกออกเป็นส่วนย่อยๆ ตามประเภทของสังคมที่เราต้องใช้เวลาอยู่ด้วยในแต่ละช่วงชีวิต พิจารณาว่าเรามีหน้าที่ต้องสร้างความยอมรับกับโลกในส่วนใด มิติใด หรือในฐานะใดบ้าง ในที่นี้เรายังไม่พูดไกลไปถึงคนที่ปรารถนาจะให้โลกยอมรับในฐานะผู้นำทางสังคม หรือเป็นศิลปินซูเปอร์สตาร์ ซึ่งนั่นก็เป็นการเรียนรู้อีกระดับหนึ่ง ในที่นี้เรามองเฉพาะการสร้างความยอมรับในระดับพื้นฐานก่อน โดยแบ่งออกตามบทบาทที่คุณต้องการความยอมรับในโลกส่วนต่างๆ ได้ดังนี้ • โลกของครอบครัว - การเข้าสู่โลกของครอบครัวนั้นเริ่มต้นขึ้นเมื่อคุณเป็นลูก คุณอาจมีฐานะเป็นพี่หรือน้องถ้ามีใครเกิดก่อนหรือทีหลังคุณ แน่นอนว่าคุณจะกลายเป็นหลานหรือเป็นญาติของคนอื่นๆในครอบครัวใหญ่ด้วย และถ้าคุณแต่งงานมีลูก คุณก็จะเป็นพ่อแม่ เมื่อเข้าสู่วัยชรา มีลูกหลาน คุณก็จะเป็นผู้สูงอายุ ซึ่งการได้รับความยอมรับเป็นอย่างดีในทุกสถานะของความเป็นสมาชิกครอบครัวนั้น ไม่ได้เกิดขึ้นแน่นอนเสมอไป คุณอาจเป็นลูกที่ไม่น่ารัก ทำให้พ่อแม่ผิดหวัง เป็นพ่อแม่ที่เข้มงวด เป็นปู่ย่าที่น่ารำคาญ เป็นแม่สามีที่แสนร้ายกาจกับลูกสะใภ้ ฯลฯ และถูกปฏิเสธหรือไม่ได้รับความรักเท่าที่ควรจากคนในครอบครัวที่คุณคาดหวัง ทำให้คุณรู้สึกเจ็บปวด ไม่มีความสุข • โลกของมิตรภาพ - การเกิดมาในโลกนี้ เรามีเพื่อนร่วมทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย มากมายเต็มไปหมด...

never-take-no-03

3. ทำไมคนบางคนถึงมักถูกโลกปฏิเสธหรือมักไม่ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำ

3.1.1 เคยสงสัยไหมว่า…ทำไมคนบางคนถึงมักถูกโลกปฏิเสธหรือมักไม่ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำ?? ทุกอย่างไม่ใช่เรื่องของโชคชะตา บุญ-กรรม อาจจะเกี่ยว แต่เพื่อให้เกิดประโยชน์ เราควรพิจารณาถึงเรื่องนี้อย่างเป็นเหตุเป็นผล และแยกส่วนของเหตุ ออกเป็นประเด็นย่อยให้ครบถ้วนเพื่อพิจารณาอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ ดังนี้ 3.1.1.1 ปัจจัยภายนอก 3.1.1.1.1 ปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ 3.1.1.1.2 ปัจจัยที่ควบคุมได้ 3.1.1.2 ปัจจัยภายในตัวเราเอง 3.1.1.2.1 ปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ 3.1.1.2.1.1 ชาติกำเนิด และสิ่งแวดล้อมในถิ่นกำเนิด 3.1.1.2.1.2 สภาพความสมบูรณ์ของร่างกาย จิตใจและระดับสติปัญญา . 3.1.1.2.2 ปัจจัยที่ควบคุมได้ / เปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาได้ 3.1.1.2.2.1 ความเชื่อ/ทัศนคติ 3.1.1.2.2.2 สถานภาพ คือสิ่งที่เราเป็น ซึ่งเปลี่ยนแปลงได้จากสิ่งที่เราทำ ▪ สถานะทางการศึกษา ▪ สถานะทางเศรษฐกิจ ▪ สถานะทางสังคม 3.1.1.2.2.3 อุปนิสัยใจคอ พฤติกรรม 3.1.1.2.2.4 ภาพลักษณ์ภายนอก 3.1.2 ทำไมคนบางคนถึงได้รับการยอมรับและประสบความสำเร็จเสมอ 3.1.2.1 ชาติกำเนิดที่ดี 3.1.2.2 รูปร่างหน้าตาที่ดี 3.1.2.3 บุคลิกภาพที่ดี ทั้งทางร่างกายและจิตใจ ทำให้มีทักษะทางสังคมที่เหมาะสม...

never-take-no-04

4. ทำอย่างไรเราจึงจะเป็นที่ยอมรับและประสบความสำเร็จ

4. ทำอย่างไรเราจึงจะเป็นที่ยอมรับและประสบความสำเร็จ คำตอบคือ ต้องรู้เรา รู้เขา เข้าใจโลก 4.1 เริ่มต้นที่ รู้เรา ก่อนที่จะออกไปทำให้คนทั้งโลกยอมรับ คุณต้องเป็นคนที่ตัวเองยอมรับเสียก่อน ศึกษาตัวเองว่า คุณเป็นคนแบบไหน ต้องการอะไร มีข้อดีข้อเสียอย่างไร ทำเหมือนกับการวิเคราะห์ธุรกิจ swop analysis แล้วยอมรับความจริง ประเมินความเป็นไปได้ ประเมินความสามารถหรือความอยากและทรัพยากรของตัวเอง เราเรียนหนังสือมาเยอะตั้งแต่อนุบาลมาจนจบปริญญาตรี ปริญญโท นี่เราเรียนหนังสือมาเกือบ 20 ปี บางคนก็อาจจะเกินถึงปริญญาเอก เรารู้อะไรเยอะมาก เรารู้สูตรเคมี ฟิสิกส์ รู้อะไรมากมาย แต่เราลืมที่จะรู้เกี่ยวกับตัวเราเอง ก่อนที่คนเราจะไปทำอะไร บางครั้งเราลืมที่ศึกษาตัวเราเองให้เข้าใจก่อน บางครั้งที่จะไปสร้างการยอมรับกับคนอื่น เราต้องเป็นคนที่รู้จักและยอมรับตัวเอง ก่อนที่เราจะไปมีแฟนคลับเป็นคนอื่น เราต้องเป็นแฟนคลับคนแรกของตัวเองก่อน เราต้องปลื้ม ต้องเห็นข้อดีของตัวเองก่อน แต่ขณะเดียวกันเราก็ต้องรู้ข้อเสียของตัวเองที่เราอาจจะอยากเก็บหรือไม่อยากเก็บไว้ก็ตามแต่...

never-take-no-05

5. โลกนี้คือละคร…โลกต้องการนักแสดงที่เล่นได้สมบทบาท…ตีบทแตกเสมอ

โลกจะไม่มีวันปฏิเสธคุณเลย คุณจะเป็นที่ยอมรับเสมอ และประสบความสำเร็จเสมอ หรืออย่างน้อยที่สุด คุณก็จะไม่ผิดหวังเลย หากคุณสามารถเตือนตัวเองได้ตลอดเวลาว่าโลกนี้คือละคร เมื่อเข้าใจในความสมมุติของโลก ไม่ยึดติดในบทบาทสมมุติไม่เครียดกับการสูญเสียสิ่งที่ไม่มีอยู่จริง ยอมรับว่าโลกคือละคร สิ่งที่ผู้ชมปรารถนาคือ ผู้แสดงที่เล่นตามบทได้ทุกเรื่อง ตีบทแตกทุกตอน พูดง่ายๆ ก็คือ ทำให้ถูกกาละเทศะ การทำความเข้าใจให้ได้ว่า โลกนี้คือละครจะป้องกันการปฏิเสธ หรือความผิดหวังได้เป็นอันดับหนึ่ง โดยมีหลักมาจากแนวคิดในศาสนาพุทธ ชีวิตคนเราเกิดมาไม่มีอะไร แล้วที่สุดก็ตาย เอาอะไรไปไม่ได้ ในการที่ไม่อยากให้โลกปฏิเสธเรา หรือเราอยากจะได้อะไรมา หลักการง่ายๆ คือเราต้องมีสติ ตื่นรู้อยู่ว่า ณ ฉากนั้น ในละครเรื่องนั้น ณ เวลานั้น โลกต้องการให้เราแสดงบทบาทไหน ถ้าเราทำถูกที่ ถูกเวลา ตีบทแตก ในละครเรื่องนั้น...

never-take-no-06

6. ทำอย่างไรให้โลกไม่ปฏิเสธคุณ

อ่านมาถึงตรงนี้ คุณคงไม่สงสัยแล้วว่า เวลาที่เราพูดถึงคำว่าโลก เราไม่ได้หมายถึงดาวเคราะห์สีฟ้าทั้งดวง หรือหมายถึงประชาชนที่อยู่ในประเทศเอธิโอเปีย โลกที่แวดล้อมตัวเราหมายถึง ผู้คนหรือความสัมพันธ์ที่อยู่รอบตัวเราเท่านั้นเอง เวลาที่ใครบอกว่าโลกชั้นแตกแล้วเพราะว่าแฟนทิ้ง มีเพลงฝรั่งเพลงหนึ่งร้องถามว่า ทำไมพระอาทิตย์จึงยังส่องแสงอยู่ ทำไมคลื่นทะเลยังซัดสาดสู่ฝั่ง มันไม่รู้หรือว่า โลกได้แตกไปแล้ว เพราะว่าเธอได้ทิ้งฉันไป นั่นคือโลกของใครคนหนึ่งได้แตกสลายลง ไม่ใช่โลกทั้งใบ ณ เวลาหนึ่งกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ทำให้คนเรารู้สึกแตกสลาย ซึ่งการไม่ให้โลกแห่งความสัมพันธ์ในบทบาทต่างๆ ปฏิเสธเรา หรือล่มสลายลง ก็มีเงื่อนไขที่ต้องเรียนรู้ . 6.1.1 โลกของครอบครัว โลกส่วนแรกของคนเราทุกคนคือครอบครัว หากเด็กเกิดมาแล้วถูกพ่อแม่ทิ้ง โลกของเขาจะหายไปเลย เพราะว่าพ่อแม่คือโลกของเด็ก เขาจะกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่โดดเดี่ยว ท่ามกลางอะไรมากมายที่เขาไม่รู้ไม่เข้าใจ การมีปัญหาในครอบครัวก็เหมือนโลกแตก โลกตรงนั้นได้พังไปแล้วสำหรับเขา เช่นเดียวกับผู้สูงอายุที่ถูกลูกหลานทอดทิ้ง โลกของเขาก็ได้พังทลายลงไปด้วย - เมื่อคุณเป็นลูก - เป็นคุณเป็นพี่หรือน้อง - เมื่อคุณเป็นพ่อแม่ - เมื่อคุณเป็นผู้สูงอายุ . 6.1.2 โลกของมิตรภาพ...

never-take-no-07

7. ทำอย่างไรให้เป็นคนที่ถูกเลือกเสมอ

คุณต้องเป็นคนเก่ง คนดี คนไม่มีปัญหา และเป็นคนที่งดงามน่าดูเสมอ รู้อย่างนี้ ไม่มีวันตกงาน – ไม่มีใครใครปฏิเสธคุณแน่ – เมื่อคุณเข้าใจมาถึงขั้นนี้ เรามาลงลึกถึงรายละเอียด ถึงเคล็ดลับในการสัมภาษณ์งาน ทั้งคนจบใหม่ และคนที่อยากเปลี่ยนงาน 7.1 เป็นคนเก่ง คนเก่ง คือคนที่รู้ว่า ควรทำอะไร เมื่อไหร่ และทำอย่างไร – ทำตนให้เป็นผู้รู้อยู่เสมอ คนเก่งจะต้อง รู้กว้าง รู้ลึก รู้เขารู้เรา รู้จักตัวเอง ผู้ที่เรียกว่าเป็นคนเก่งคือ ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้มีสติ แต่ในแง่ของความรู้ มันก็เป็นกลไกที่ทำให้เราประคองชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัย รู้กว้างๆคือ รู้ภาพรวม...

never-take-no-08

8. เตรียมตัวเอง และเครื่องมือให้พร้อมอยู่เสมอ เพื่อความสำเร็จในการก้าวสู่โลกของการทำงาน

8.1 เตรียมตัวเองทั้งร่างกายและจิตใจ ในแง่ของร่างกายจิตใจ จิตใจน่าจะเตรียมยากหน่อย แต่ว่าร่างกายขั้นพื้นฐานที่สุด เราควรจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์  ถ้าคนพิการก็ไม่เป็นไรเพราะนั่นคือรูปธรรม บริษัทหน่วยงานหรือการเลือกคู่ครองกัน เค้าก็ดูคนที่สุขภาพดี มาเว้าๆแหว่งๆพิกลพิการก็จะไม่ได้รับเลือก ถ้าท่ามกลางตัวเลือกมากมายเค้าก็ต้องเลือกอันที่ดีสุดก่อนเป็นธรรมดา ผิวสวย ผมดำเป็นมัน ตาใส ของพวกนี้วิชาสุขศึกษา ป1-ป2 เค้าก็สอนกันอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าเราใช้บ้าง ไม่ใช้บ้าง ร่างกายควรจะออกกำลังกาย ส่วนจิตใจศาสนาก็จำเป็น มันทำให้เราสามารถควบคุมและยอมรับอะไรได้ดี เข้าใจสิ่งที่มันเกิดกับเรา เราก็ยอมรับและผ่านไปได้ ถ้าเราเจอเรื่องไม่พอใจอะไรบางอย่างและเรามีเงื่อนไข วิธีการในการคิดหรือการมองมันจะทำให้เราไม่ฟูมฟาย ไม่โศกเศร้า ไม่เสียเวลากับเรื่องนั้น แล้วเราก็เดินหน้าต่อไปได้ ความเสียใจความโกรธทุกคนต้องมี แต่จะไปลุ่มหลงงมงายอยู่กับความรู้สึกวูบวาบนั้นมันแก้ปัญหาไม่ได้ เพราะฉะนั้นบางครั้งศาสนาช่วยได้ เพราะจะมีคำตอบให้เรากับสถานการณ์บางอย่าง ว่าเรื่องนี้ไม่ได้เกิดแค่เราคนเดียว มันเกิดขึ้นกับทุกคนเช่น พ่อแม่ตาย...

never-take-no-09

9. อย่าลืมว่า…ความสำเร็จที่แท้จริงในชีวิต ไม่ได้หมายถึงการเป็นที่โลกยกย่อง แต่หมายถึงการได้เป็นคนที่คุณอยากเป็น ได้ทำสิ่งที่อยากทำ และมีความสุข

แม้ความสำเร็จ จะหมายถึงการที่ คุณคือคนที่โลกปรารถนา แต่พึงระลึกไว้เสมอว่า ความสำเร็จที่แท้จริงในชีวิต คือการที่ คุณได้เป็น คนที่ตัวเองอยากเป็นจริงๆ หรือเปล่า ??? . ชื่อหนังสือเล่มนี้มีชื่อว่า อย่าให้โลกปฏิเสธคุณ เป็นข้อมูลที่เผยเคล็ดลับให้คุณเป็นคนที่ถูกเลือก เพื่อให้คุณเป็นคนที่ได้รับการยอมรับ แต่อย่าลืมว่า เมื่อเราได้ทำทุกๆอย่างจนสำเร็จ เพื่อที่จะเป็นขวัญใจชาวโลก เป็นลูกที่รักของพ่อแม่ เป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อน เป็นแฟนที่ดีของแฟน เป็นลูกน้องทีดีของเจ้านาย เป็นหัวหน้าที่ดีของลูกน้อง  เป็นอะไรที่ดีไปหมด ท้ายที่สุดเราอาจพบว่า…เรากลับกลายเป็นคนที่ไม่มีความสุข หรือเราอาจจะเป็นดาราที่มีชื่อเสียงมากๆ แต่เรากลับไม่ใช่คนที่เราอยากจะเป็น ลึกลงไปในใจ เราอยากจะเป็นคนขายโอเลี้ยงก็ได้ คนเราเอาใจคนทุกคน ก็เอาใจไปถ้าอยากจะทำ แต่ถ้าลืมเอาใจตัวเองและถามตัวเองว่าต้องการอะไรจริงๆ ท่ามกลางภาพความสุขความสำเร็จที่คนอื่นยอมรับ…บางทีเราอาจจะไม่ได้มีความสุขที่แท้จริงหรืออาจจะประสบความสำเร็จในความเป็นมนุษย์ก็ได้ เราอาจจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ความรัก...